حل المسایل کتابهای رسم فنی

حل المسائل کتابهای رسم فنی عمومی و تخصصی تمام رشته های فنی و هنرستان و نیز کتاب "رسم فنی مهندس متقی پور" بزودی در این وبلاگ انتشار خواهد شد.

همچنین شما هنرجویان و دانشجویان عزیز می توانید تمرین یا نقشه خود را با ایمیل ارسال کرده و جوابش را روز بعد دریافت کنید.

1- موبایل:  09143097298

2- ایمیل:  seyednejad.javid@gmail.com

3- هزینه هر تمرین (به غیر از تمرینات کتابها) فقط 3000 تومان.

4- هزینه حل المسائل هر کتاب بعدا درج خواهد شد.

5- انجام پروژه های دانشجویی با قیمت توافقی پذیرفته می شود.

نوشته شده توسط جاوید در |  لینک ثابت   •